ZAZ Balcerów - informacje o projekcie

ZałącznikRozmiar
PDF icon harmonogram realizacji projektu64.95 KB

Projekt pt. „ZAZ Balcerów” realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2020-07-31. Celem projektu jest "Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". 

W ramach projektu zostanie utworzony Zakład Aktywności Zawodowej w Balcerowie, który będzie funkcjonował na terenie powiatu skierniewickiego, 16 osób z niepełnosprawnością zostanie przygotowanych do podjęcia pracy w ZAZ-ie poprzez udział w szkoleniach i spotkaniach. W wyremontowanym, przystosowanym do osób z niepełnosprawnością i wyposażonym budynku zatrudnienie znajdzie 16 osób niepełnosprawnych z stopniem znacznym i umiarkowanym.

Całkowita wartość projektu - 2 576 920,18 zł
Kwota dofinansowania - 2 447 248,18 zł
W tym ze środków europejskich w kwocie - 2 190 382,15 zł
Środki z budżetu państwa – 256 866,03 zł
Wkład Stowarzyszenia wynosi 129 672,00 zł

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA