Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Projekt pt. „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”, skierowany jest do osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób w wieku emerytalnym 60 + z terenu województwa łódzkiego.

W ramach projektu odbędą się:

  1. jeden wyjazd do teatru
  2. jeden do Centrum Nauki Kopernik
  3. zajęcia w klubie fitness - raz w tygodniu zajęcia pod opieką instruktora oraz wstęp do klubu bez limitu wejść do godziny 16:00

Udział w projekcie jest odpłatny wynosi 60,00 zł od każdego uczestnika, za cały okres realizacji zadania od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt pt. „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" i współfinansowany jest przez Wojewodę Łódzkiego w ramach umowy nr 6/3/2018 z 12 07 2018r.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA