Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Projekt pt. "Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" realizujemy przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jest to projekt trzyletni, realizowany w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2022.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie wniosku o przyjęcie do Ośrodka i załączeniu dokumentacji (orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Następnie uczestnik przyjęty jest na okres próbny, który wynosi 1 m-c, po tym okresie, jeżeli uczestnik wyraża chęć uczestniczenia w projekcie, kadra terapeutyczna opracowuje Indywidualny Program Działania dla każdego uczestnika.
W ramach projektu prowadzona jest rehabilitacja, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna, dogoterapia, ćwiczenia ruchowe metodą Weroniki Sherborne, opieka, zajęcia z psychologiem, logopedą, terapia osób z autyzmem, hortiterapia, warsztaty z garncarstwa, zajęcia plastyczne. Część uczestników projektu jest dowożona, wszyscy otrzymują gorący posiłek - obiad. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo. 
W pierwszym okresie realizacji projektu obejmującym okres od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku prowadzimy:

  1. terapię, rehabilitację, opiekę oraz dowóz przez cały okres realizacji projektu,
  2. zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i chemiczno-higienicznych – realizujemy przez cały okres realizacji projektu,
  3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego w pierwszych miesiącach realizacji projektu.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA