Skierniewicki CUŚ - informacje o projekcie

ZałącznikRozmiar
PDF icon harmonogram projektu72.84 KB

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Realizowany jest w okresie od 2019-04-01 do 2022-03-31, zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Celem szczegółowym projektu jest "Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne"".

Celem głównym  projektu jest zapewnienie lepszego dostępu, na terenie powiatu skierniewickiego, do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiającym im uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym.

W ramach projektu zostaną skoordynowane i zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne, co pozwoli na rozwój opieki świadczonej na poziomie lokalnej społeczności. Projekt wzmocni usługi społeczne świadczone w warunkach domowych i środowisku naturalnym oraz zwiększy dostępność i jakość dotychczas realizowanych usług.

Cel główny  projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • zadanie 1. Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 • zadanie 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • zadanie 3. Rozwój usług w formie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
 • zadanie 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • zadanie 5. Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Godzianów
 • zadanie 6. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • zadanie 7. Usługi prawne obywatelskie dla uczestników projektu (z zakresu uprawnień, spadków, darowizn, spraw rodzinnych)
 • zadanie 8. Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa
 • zadanie 9. Opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych

Realizatorami projektu są:

 • Lider - Stowarzyszenie „Wspólna Troska”
 • Partnerzy:
  • Powiat Skierniewice – PCPR,
  • Gmina Godzianów – GOPS w Godzianowie,
  • Stowarzyszenie Hospicjum im. A. Olszewskiej.

Całkowita wartość projektu -  2 259 029,37 zł
Kwota dofinansowania - 1 978 773,12 zł
W tym ze środków europejskich w kwocie - 1 920 174,96 zł
Środki z budżetu państwa – 58 598,16 zł
Wkład Partnerów wynosi  280 256,25 zł

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA