Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" realizuje projekt pt. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Odbiorcami zadania publicznego są dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z terenu minimum dwóch powiatów województwa łódzkiego. Zadanie publiczne realizowane jest w Skierniewicach w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II.

W ramach projektu zajęcia  odbywają się 1 raz w tygodniu:

  1. w przypadku zajęć indywidualnych trwają 1 godzinę
  2. zajęcia grupowe trwają 2 godziny.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA