Protokół Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 29 11 2018 r w składzie:

  1. Doradca zawodowy
  2. Psycholog
  3. Doradca ds. ZAZ
  4. Koordynator projektu

po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami do projekt pt. „ZAZ Balcerów” podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do projektu szesnaście osób, dwie osoby zostały przyjęte na listę rezerwową, dwie osoby nie zostały przyjęte z powodu kontynuacji nauki do czerwca 2019 roku oraz jedna zrezygnowała z udziału w projekcie.

 Wszystkie osoby zostaną poinformowane o decyzji Komisji telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu lub pod numerem telefonu 504 076 640.         

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.