Protokół Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 29 11 2018 r w składzie:

  1. Doradca zawodowy
  2. Psycholog
  3. Doradca ds. ZAZ
  4. Koordynator projektu

po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami do projekt pt. „ZAZ Balcerów” podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do projektu szesnaście osób, dwie osoby zostały przyjęte na listę rezerwową, dwie osoby nie zostały przyjęte z powodu kontynuacji nauki do czerwca 2019 roku oraz jedna zrezygnowała z udziału w projekcie.

 Wszystkie osoby zostaną poinformowane o decyzji Komisji telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu lub pod numerem telefonu 504 076 640.