Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy

 

Propagowanie idei wolontariatu w szkołach i mediach oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.

W ramach projektu podejmujemy następujące działania:

  • dyżury Biura Pośrednictwa Pracy, we wtorki i czwartki w godzinach od 10.30 do 12.30
  • spotkania Klubu Wolontariusza, każdy trzecie wtorek miesiąca o godz. 15.30
  • współpraca z koordynatorami Szkolnych Klubów Wolontariusza
  • szkolenie dla wolontariuszy, zaplanowane na m-c październik 2017r
  • obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – grudzień 2017

Projekt dofinansowany jest z środków Miasta Skierniewice.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA