Audyt zewnętrzny - zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. "Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Audyt ma prowadzić do uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny realizacji projektu pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
Pełna treść zapytania i formularz ofertowy dostępne jako załączniki.

ZałącznikRozmiar
PDF icon zapytanie o audyt1.32 MB
Microsoft Office document icon formularz ofertowy37.5 KB

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.